Bezpečné používání roztoků na kontaktní čočky

on 12 listopad 2019

Uživatelé kontaktních čoček by na počátku měli být očním specialistou, předepisujícím čočky, obeznámeni se zásadami a pravidly bezpečného nošení a manipulace. Dodržování instrukcí je velmi důležité pro zachování zdraví očí a vyvarování se nepříjemných infekcí nebo i vážnějšího poškození zraku.

Úkony spojené s nošením čoček se po čase stanou rutinou. Pokud si pacient osvojí nesprávné návyky, může tím nevědomky zhoršovat pohodlí při nošení a ohrožovat celkové zdraví očí. Obzvláště uživatelé čoček pro opakované použití musí dbát na důkladnou péči. K té slouží speciální roztoky na kontaktní čočky. Pojďme si uvést některé důležité informace o roztocích a také zásady jejich bezpečného užívání.

Co jsou roztoky na kontaktní čočky?

Roztoky na kontaktní čočky jsou speciální tekutiny určené pro každodenní čištění, dezinfekci a ukládání čoček. Chemické složení zvoleného roztoku musí být kompatibilní s materiálem čoček, proto by si pacient nikdy neměl sám pořizovat roztok bez konzultace s odborníkem. Uložení čoček do roztoku přes noc nebo po dobu, kdy nejsou používány, zajistí udržení jejich sterility, správného tvaru a potřebné hydratace.

Pravidelné čištění a údržba kontaktních čoček jsou předpokladem dlouhodobě pohodlného nošení a ostrého vidění. Během dne se do očí dostávají mikroskopické nečistoty a tvoří se bílkoviny, přirozené pro oční prostředí. Oči mají samočistící schopnost, kdy pomocí slz a mrkání tyto částice vyplavují. Kontaktní čočky však představují bariéru v tomto přirozeném procesu. Usazování bílkovin a nečistot pod čočkami či na jejich povrchu může vést k nepříjemnému podráždění očí či ke zhoršenému vidění. Péče o čočky s pomocí roztoků pomáhá udržet zdravé oči a komfort při nošení čoček.

Typy roztoků

Na trhu existuje celá řada roztoků na kontaktní čočky od různých výrobců. To podstatné, čím se při výběru roztoku řídí specialista, předepisující čočky a doporučující, který roztok zvolit, je kompatibilita s materiálem čoček a také účel, za kterým bude pacient roztok používat.

Nejběžnějším typem jsou víceúčelové roztoky pro měkké, hydrogelové nebo silikon-hydrogelové kontaktní čočky. Ty slouží jak k čištění, tak k dezinfekci a ukládání čoček přes noc. Během denního nošení je lze použít také pro zvlhčení čoček k zajištění lepšího komfortu.

K účinnému odstranění nečistot z čoček jsou určeny solné roztoky, případně rozpustné tablety pro hloubkové čištění a odstranění usazených proteinů. Perfektně čisté čočky poskytují svěží a pohodlný pocit a ostré vidění. Tento typ roztoků však není vhodný k ukládání přes noc.

Tuhé kontaktní čočky (RGP) jsou vyrobeny z odlišného materiálu než měkké čočky a tomu musí také odpovídat volba roztoku pro čištění, dezinfekci a skladování.

Zásady bezpečného užívání roztoků

Dodržování pokynů očního specialisty a instrukcí na balení s roztokem je základním předpokladem zajištění hygienického a pro oči bezpečného zacházení s roztokem na kontaktní čočky.

  • Jedním z hlavních pravidel je kompletní výměna roztoku v pouzdře před samotným uložením čoček. Roztok by se neměl pouze doplňovat, protože drobné usazeniny, odplavené z čoček během předchozího uložení, ve starém roztoku zůstávají a znečišťují celý obsah nádobky na čočky, čímž roztok ztrácí svou maximální dezinfekční účinnost. Starou tekutinu vždy vylejte, pouzdro opláchněte a naplňte čerstvým roztokem.

  • I při přerušení nošení čoček na několik dní, například z důvodu léčení infekce, je třeba roztok každý den měnit. Důvodem je omezená doba účinnosti dezinfekčních látek. Před opětovným nasazením čočky ještě pro jistotu očistěte a opláchněte.

  • Chcete-li se vyvarovat riziku, rozhodně nepoužívejte roztok po vypršení data jeho expirace. Také v případě, že máte nádobu s roztokem otevřenu po delší dobu (více než dva až tři měsíce) bez toho, abyste tekutinu spotřebovali, dané balení raději zlikvidujte a otevřete si čerstvý roztok.

  • Pečovat je třeba také o pouzdro na čočky. Pravidelně ho čistěte a alespoň každé 3 měsíce vyměňujte za nové.

Důkladná péče o kontaktní čočky, včetně správného a bezpečného nakládání s roztoky, je základem pro udržení zdravých očí a pohodlného nošení po dlouhou dobu.